דירת החירום

דירת החירום של תוכנית סלעית מיועדת לנשים שעדיין עוסקות בזנות ונמצאות ברחוב. דירת החירום ממוקמת ליד התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב על-מנת לאפשר נגישות גבוהה לנשים הנעזרות בדירה. דירת החירום פועלת 24 שעות ביממה, כל ימות השנה.

דירת החירום משמשת מקלט לנשים במצבי מצוקה קשים ומאפשרת פינה חמה והגנה עוד בטרם היציאה ממעגל הזנות והסמים. דירת החירום מספקת מקום לינה לפרק זמן בלתי מוגבל וללא כל התחייבות. בנוסף, ניתנים בדירה שלוש ארוחות ביום, מקלחת, טיפול רפואי הולם, סיוע סוציאלי, קשר עם גורמים בקהילה וליווי למסגרות הגמילה והטיפול.

השהות בדירת החירום מהווה קשר ראשוני של אמון ומוטיבציה בדרך לשינוי ולשיקום, ומאפשרת ליווי ותמיכה עד לשילוב בתוכנית טיפול ו/או גמילה מתאימה.

צוות דירת החירום כולל מנהלת במשרה מלאה, צוות טיפולי, ומדריכות המנהלות את משמרת אחה"צ והלילה, וצוות מתנדבות.


התנדבות:

ההתנדבות בדירת החירום הינה פעם בשבוע, ביום קבוע.
המתנדבות נמצאות בדירת החירום בשעות אחה"צ והערב ומסייעות להתנהלות השוטפת של הבית, כמו גם בליווי הנשים.
המתנדבות מקבלות הכשרה, הדרכה פרטנית וקבוצתית וליווי שוטף לאורך כל תקופת ההתנדבות.
להתנדבות בדירת החירום יש למלא את טופס הבקשה להתנדבות


לפרטים נוספים
:

03-6394749
 shelter@saleet.org.il


מנהלת: נטלי מרדכי פרטוק

קו הסיוע הטלפוני | דירת החירום | מרכז יום | הוסטל שיקומי | תעסוקה