הוסטל

ההוסטל השיקומי-טיפולי של סלעית הינו הוסטל ארצי המיועד לנשים הזקוקות לטיפול נפשי ומגורים למשך שנה. ההוסטל הוא ביתן של 12 נשים וככזה הוא מהווה מודל ביתי וחוויה מתקנת לבית שלא היה להן.

בהוסטל עוברות הנשים תהליך המקיף את כל מרחבי החיים. הוא כולל ליווי ותמיכה במיומנויות בסיסיות של ניהול אורח חיים נורמטיבי, ניהול משק בית, ניהול תקציב אישי ועוד. הנשים בהוסטל משתתפות בטיפול פרטני וקבוצתי המכוונים להתמודדות עם טראומות החוות נשים במעגל הזנות.


דירת מעבר
– לאחר סיום שנה בהוסטל, ניתנת לנשים האפשרות לעבור להתגורר בדירת מעבר המאכלסת בכל פעם 4-3 נשים והמהווה מסגרת נוספת בדרך לעצמאות אישית וכלכלית.


צוות ההוסטל
כולל מנהלת במשרה מלאה, צוות טיפולי ומדריכות-מנטוריות המנהלות את המשמרת אחה"צ והלילה ומשמשות מודל חיובי עבור הנשים.


לפרטים נוספים:

03-6855458

מנהלת: אסנת חסון – hostel@saleet.org.il

קו הסיוע הטלפוני | דירת החירום | מרכז יום | הוסטל שיקומי | תעסוקה